CEB | Knowledge Hub

අපගේ ජනන ජාලය

විදුලි බලස්ථානයේ නම ස්ථානය උත්පාදන වර්ගය (ඒකක) ධාරිතාව(මෙවො) වාණිජ මෙහෙයුම් ඇරඹුම
නව ලක්‍ෂපාණ ලක්ෂපාන

abc

57.6

1974 පෙබ/මාර් (2014 වර්ෂයේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලදී)

ලක්ෂපාන

abc

57.6

1974 පෙබ/මාර් (2014 වර්ෂයේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලදී)

⠀ ⠀

57.6

1974 පෙබ/මාර් (2014 වර්ෂයේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලදී)

පැරණි ලක්‍ෂපාණ ලක්‍ෂපාන

⠀ ⠀

57.6

1950 පෙබ/මාර් (2014 වර්ෂයේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලදී)

නව ලක්‍ෂපාණ

⠀ ⠀

34

1974 පෙබ/මාර් (2014 වර්ෂයේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලදී)

  එකතුව 264.4